วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2557

ผลิตภัณฑ์โหย่งเหิง ของบริษัท จอย แอนด์ คอน์ (Join & Coin Products : Yong Heng)

โหย่งเหิง สรรพคุณช่วยรักษาเบาหวาน ความดันโลหิต โรคเกาต์ และช่วยบำรุงทุกระบบในร่างกาย
โหย่งเหิง ไม่ใช่ยารักษา แต่โหย่งเหิงเป็นสมุนไพรในการบำรุงรักษาร่างกายให้กลับมาเป็นปกติ หรือใกล้เคียงกับวัยหนุ่ม วัยสาว โหย่งเหิงไม่สมุนไพรวิเศษ แต่โหย่งเิหิงเป็นตัวช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้พัฒนาดีขึ้น ดีขึ้น หากผู้ที่รักสุขภาพออกกำลังกายอยู่เป้นประจำ โหย่งเหิงช่วยได้มากในการกระดุ้นให้ร่างกายได้ดูดซึม เพื่อไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้เป็นอย่างดี
โหย่งเหิง ควบคู่กับการออกกำลังกาย ตามวัย ตามสภาพร่างกายของเรา หากอายุมาก ๆ ก็ต้องเลือกการออกกำัลังกายที่ไม่เป็นอันตรายต่อกระดูก หัวเข่า หัวใจ โหย่งเหิง จึงเป็นสมุนไพรทางเลือกที่จะช่วยให้ท่านได้เลือกใช้อย่างถูกต้อง โหย่งเหิงเป็นสมุนไพรที่ดีมากก็จริงอยู่ แต่หากให้โหย่งเหิงทำหน้าที่ของมันแต่เพียงลำพังก็จะเห็นผลช้าก็เป็นไปได้ หากรับประทานโหย่งเหิง พร้อมกับการออกำลังกายเบา ๆ หรือออกกำลังกายให้ต่อเนื่องทุก ๆ วัน วันละไม่ต่ำกว่า 30 นาที เพียงเท่านี้ โหย่งเหิงก็จะสามารถออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น การใช้โหย่งเหิง ควบคู่กับการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน อาจไม่ต้องรับประทานอาหารเสริม อาหารบำรุงก็ได้ หรือโหย่งเหิง เพียงแต่ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ ตามวัย ตามอายุ ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของเรา

โหย่งเหิงเป็นเพียงสมุนไพรที่มาช่วยในการปรับความสมดุลของร่างกาย หากเรามีร่างกายที่สมบูรณ์ มีจิตใจที่ดีงาม ไม่อาฆาต พยาบาท มีใจที่สงบตามหลักธรรรมมะ เพียงเท่านี้โหย่งเหิง ก็จะช่วยทำให้ร่างกายปรับสภาพสมดุลได้เร็วขึ้น ทั้งร่างกายและจิตใจ มาดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรธรรมชาติ กับสุดยอดตำรับยาสมุนไพรจีนโหย่งเหิง 


สรรพคุณ ใช้บำรุงร่างกาย บรรเทาอาการปวดเมื่อย ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
เลขทะเบียนยา G 244/43 ไม่ได้โฆษณา แต่ต้องบอกไว้เพราะว่าเราไม่สามารถนำสมุนไพรแต่ละตัวมาทำเองได้จึงได้อ้างเลขกำกับ ต้านโรคร้าย บำรุงร่างกาย ด้วยทฤษฎีแพทย์จีน 

คุณทราบหรือไม่ว่า ร่างกายคนเราประกอบขึ้นจากธาตุสำคัญ 5 อย่าง คือ น้ำ ไม้ ไฟ ดิน และ ทอง (โลหะ) เกิดเป็นอวัยวะต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย ธาตุทั้ง 5 อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน และ ทำงานเกื้อหนุนกันอย่างเป็นระบบ ฉะนั้น การเรียนรู้ถึงคุณสมบัติเฉพาะ และ ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุทั้ง 5 ให้ถ่องแท้ จะช่วยให้เราสามารถรักษาระบบการทำงานที่ดีของธาตุทั้ง 5 ไว้ได้ การ รักษาภาวะปกติของร่างกายไว้เช่นนี้เรียกว่า การรักษา สมดุล (หยิน-หยาง) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของวิชาการแพทย์จีน เมื่อใดที่ธาตุทั้ง 5 อยู่อย่างสมดุล ก็จะเกิดการทำงานของร่างกายในภาวะที่ปกติขึ้น แต่หากเมื่อใด ธาตุต่างๆ ผิดปรกติไป การทำงานของร่างกายก็จะเข้าสู่ภาวะผิดปรกติ นั่นหมายถึง อาการเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเอง ต้นเหตุของสภาวะการขาดสมดุลนั้นมีมากมาย ยิ่งสำหรับวิถีชีวิตคนในปัจจุบันแล้ว ร่างกายอ่อนแอได้โดยง่าย กล่าวคือ ความเครียดจากการทำงาน การพักผ่อนไม่เพียงพอ การกินอาหารไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายทั้งสิ้น ดังนั้น การดูแลรักษาร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงจึงสำคัญ ที่การรักษาสมดุลของธาตุทั้ง 5 เราสามารถรักษาสมดุลของธาตุทั้ง 5 ในร่างกายได้ด้วยยาน้ำสมุนไพรจีน “โหย่งเหิง” จากสรรพคุณอันอเนกอนันต์ของพืชสมุนไพรจีนกว่า 30 ชนิด 


อวัยวะภายในที่สำคัญ เช่น หัวใจ ปอด ม้าม ตับ และไต จะได้รับการปรับสมดุล และฟื้นฟูให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบำรุงร่างกายด้วย “โหย่งเหิง” จึงเป็นการต้านโรคภัยด้วยการลดโอกาสการเกิดโรค ซึ่งถือเป็นวิธีที่ถูกต้องมากกว่าการรักษาอาการป่วย เมื่อเกิดโรคขึ้นแล้ว ทางเลือกของการดูแลและรักษาสุขภาพด้วยการผสมผสาน แพทย์แผนปัจจุบันและศาสตร์แพทย์แผนจีน อย่างลงตัว ศาสตร์แพทย์แผนปัจจุบัน มีจุดเด่นในการรักษาโรคที่เกิดขึ้น เฉียบพลัน โรคที่ต้องช่วยชีวิตฉุกเฉิน โรคที่มีปัญหาเฉพาะส่วนหรือการบำบัดอาการที่รวดเร็ว โรคติดเชื้อ โรคที่ต้องการผ่าตัด อาวุธสำคัญในการรักษาโรค คือ ยาเคมีและมีดผ่าตัด 

ศาสตร์แพทย์แผนจีน มีจุดเด่นในการปรับสมดุลของร่างกาย (หยิน-หยาง) การสร้างเสริมป้องกัน และรักษาสุขภาพ ต้องทำให้พลังลมปราณ และสมดุลของพลัง หยิน-หยาง เป็นปกติ จึงมีบทบาทในการรักษาที่รากฐาน โรคเสื่อมถอย โรคที่มีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับอวัยวะภายในหลายระบบ โรคเรื้อรัง อาวุธสำคัญในการดูแลรักษาโรค คือ การปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต การฝังเข็ม การกินอาหารให้เกิดสมดุล การใช้ยาสมุนไพร และการฝึกนั่งสมาธิ ยาน้ำสมุนไพร โหย่งเหิง เป็นยาแผนโบราณอายุกว่า 500 ปี จากต้นตำรับยาจีนโบราณว่าเป็นตำรับยาอายุวัฒนะที่ยอดเยี่ยมในสมัยนั้นคัดเลือกจากพืชสมุนไพรจีน ชั้นเลิศ ที่เป็นทั้งยา และ อาหารมากกว่า 30 ชนิด ปรับส่วนผสมจนได้คุณค่าทางวิทยาศาสตร์ และ สมดุลตามหลัก หยิน-หยาง ของแพทย์จีนแผนโบราณ จึงมีผลต่อการฟื้นฟูในทุกๆส่วนของร่างกายออกฤทธิ์ด้วย องค์ประกอบทางเคมีตามธรรมชาติ ไม่มี สเตอรอยด์ หรือ สารเคมีใด ๆ มีความปลอด ภัยในการบริโภคสูง ไม่มีพิษข้างเคียง ดื่มประจำได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน


ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นยาแผนโบราณ เลขทะเบียนยาที่ G244/43 ตำรับยาจีน 

สูตรยาจีนตามหลักศาสตร์แพทย์แผนจีนประกอบด้วย 

ยาหลัก : บำรุง รักษา ธาตุหรืออวัยวะหลัก 
ยารอง : เสริมฤทธิ์ยาหลัก 
ยาประกอบ : ลด ปรับ พิษ และผลข้างเคียง ของยา หลัก ยารอง 
ยาเสริม : เสริม ปรุงแต่ง ให้ยามีความสมดุลทั้งสรรพคุณ และทางกายภาพ 

ส่วนผสมทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของตำรับยาจีนที่มีการสืบทอดกันมานานนับพัน ๆ ปี โหย่งเหิง กับหน้าที่ 3 ประการ ขับสารพิษ – ล้างสารพิษ ในร่างกาย สร้างเซลล์ – บำรุงเซลล์ ปรับ สมดุลในร่างกาย “ถ้าร่างกายครบสมบูรณ์สามอย่าง เราจะอายุยืน เพราะไร้โรค” 

การดื่มยาน้ำสมุนไพรโหย่งเหิง เริ่มที่ 5 ซีซี. ไป 3-5 วัน (ก่อนอาหารเช้า และ ก่อนนอน) แล้วเพิ่มเป็น 10 ซีซี. อีก 3-5 วัน จากนั้นเพิ่มเป็น 15 ซีซี. ไปตลอด 

7 สมุนไพรเดี่ยวชั้นเลิศ ในโหย่งเหิง สมุนไพรมีการใช้มายาวนานนับพันๆ ปี ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ได้ศึกษามาอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันพบว่ามี สารสำคัญมากมายที่มีสรรพคุณ และประสิทธิภาพสูง สามารถใช้บำรุงร่างกาย ป้องกันและรักษาโรคได้ 

ตังถั่งเฉ้า (Cordyceps sinensis) 
อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ไต ปอด 
สารสำคัญ : โพลีแซคคาไรด์, แมนนิทอล,กาแล็กโทส,แอดดีโนซีน, คอร์ดิเซนิน, กรดอะมิโน ทั้ง 18 ชนิด, วิตามินบี 12 และแร่ธาตุอื่นๆ ฯลฯ 
สรรพคุณ: - ชะลอความแก่ รักษาโรคหืด หอบ ภูมิแพ้ ขยายหลอดลม แก้ไอ - ลดระดับน้ำตาลในเลือด ปรับความดันโลหิต แก้ไตอ่อนแอ - เป็นยาบำรุง บำบัดอาการเหนื่อยล้า ช่วยให้นอนหลับง่าย - เพิ่มภูมิต้านทานโรค ในทางคลินิก ใช้รักษามะเร็ง 

ตังกุย (Angelica sinensis) 
อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ตับ ปอด ไต หัวใจ ม้าม 
สารสำคัญ : เบอร์แคบเท็น, เบต้าซิโทสเตอรอล, วิตามินบี 12, คาร์วาโครล,โคลีน,กรดแพนโทเทนิก,สโคโปลิติน,อัมเบลลิเฟอโรนฯลฯ 
สรรพคุณ: - บำรุงเลือด รักษาโลหิตจาง ขยายหลอดเลือดแดง - ลดความดันโลหิต รักษาโรคหัวใจเต้นผิดปกติ โรคเจ็บหัวใจ - แก้อาการประจำเดือนผิดปกติ ปวดประจำเดือน และอาการวัยทอง - ช่วยการทำงานของตับและไตดีขึ้น รักษาโรคปอดอุดตัน - กำลังวิจัยในการป้องกัน รักษามะเร็งตับ และโรคไต 

เก๋ากี้ (Fructus lycii) 
อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ไต ตับ ปอด 
สารสำคัญ : โพลีแซคคาไลน์, แคโรทินอยด์ โดยเฉพาะมีเบต้าแคโรทีน สูงที่สุดของพืชในโลกนี้, วิตามินซี, บี1, บี2, กรดอะมิโนทั้ง 18 ชนิด, กรดลิโนเลอิก, อะโทรพีน, ไฮออสไซยามีน,สโคโพลาติน, เบต้า- ซิโตสเตอรอส, และแร่ธาตุต่าง ๆ ฯลฯ สรรพคุณ: - บำรุงไต ตับ บำรุงสายตา ทำให้การมองเห็นชัดขึ้น - ชะลอความแก่ มีสารแอนตี้ออกซิแดนท์สูงมาก เพิ่มภูมิต้านทานโรค - เพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและกระตุ้นฮอร์โมนอีสโตรจน - ลดน้ำตาลในเลือด ลดไขมันในเลือด ป้องกันตับไม่ให้มีไขมัน - มีการทดลองใช้เป็นยาลดความอ้วน - มีคุณสมบัติต้านมะเร็ง จีน ญี่ปุ่น กำลังศึกษาใช้บำบัดโรคมะเร็ง 

ปัคคี้ (Astragali radix) อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ม้าม ปอด 
สารสำคัญ : โพลีแซคคาไรด์, ไกลโคไซด์, เฟลวานอยด์,ซาโปนิน,กรด อะมิโน,แอสตรากาโลไซด์-I II III IV VI VII,แอสตราไอโซเฟลแวน,แอส ตราเปอโรคาแปน,บีเทน,คาลิโคซิน,ไตรเทอปีน,ไกลโคไซด์,แร่ธาตุต่างๆ 
สรรพคุณ : - บำรุงหัวใจ เพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจ บำรุงเลือดลม - ขับปัสสาวะ ลดความดันโลหิต - เสริมภูมิต้านทาน บำบัดอาการอ่อนล้า - ปัจจุบัน ใช้ร่วมในการบำบัดมะเร็ง และ มีผลงานวิจัยในการยับยั้ง เซลล์มะเร็งของกระเพาะและลำไส้ 

โต่วต๋ง (Eucommia ulmoides) 
อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ไต ตับ 
สารสำคัญ : ไพโนเรซินอล ไดกลูโคโซด์,ออคิวบิน,อิริดอยด์,แอสเพอรูโรไซด์,กรดแอสเพอรูล,กรดอโรแมติวา เนลิก,กรดคลอโรจีนิก,กรดเจนิโพเซดิก,กรดอะมิโน,แร่ธาตุต่างๆ อัลคาลอยด์โพลีแซคคาไลน์ เควอร์เซติน, ซิตรูซิลิน บี ฯลฯ 
สรรพคุณ : - บำรุงไตและตับ บำรุงกระดูกและเอ็น แก้อักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ - ปวดหลัง ปวดบั้นเอว ปวดกระดูก - ข้ออักเสบ โดยเฉพาะหัวเข่าและข้อเท้า - ในทางคลินิก ใช้ลดความดันโลหิต เพิ่มระบบภูมิต้านทาน - ชาวจีนเชื่อว่าเป็นยาบำรุงสมรรถนะทางเพศทั้งชายและหญิง - ในเภสัชตำรับจีน ใช้บำรุงสตรีมีครรภ์ 

ปักตังเซียม (Codonopsis pilosula, Radix) 
อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ม้าม ปอด 
สารสำคัญ : โพลีแซคคาไรด์,ธาราเซอร์ริล อาซิเตด,ฟรีเดลิน,ธาราซีรอล,ดี-สไปนาสเตอรอล,ดี7-สติดมาสตีนนอล, กลูโคไซด์, ซูโคลส, กลูโกลส, อินูลิน, สตาร์ช, อัลคารอยด์ และเรซิน ฯลฯ 
สรรพคุณ : - บำรุงม้าน ปอด และสร้างพลังลมปราณ (ฉี) - เพิ่มการสร้างเลือด ช่วยระบบการย่อยอาหาร - แก้อ่อนล้า เพิ่มระบบภูมิต้านทานโรค มีผลต่อสภาวะภูมิต้านทาน บกพร่อง รวมทั้ง HIV บำรุงระบบภูมิคุ้มกัน - ในคลินิก ที่จีนและญี่ปุ่น ใช้สร้างภูมิต้านทานให้กับผู้ป่วยมะเร็ง เต้กย้ง (Deer Antler Velvet) อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ไต ตับ สารสำคัญ : คอลลาเจน type II,กรดอะมิโนทั้ง 18 ชนิด,กลูโคสซามีน, คอนรอยติน,พรอสต้าแกรนดินส์,ฟอสโฟไลปิด,กรดไขมันจำเป็น(โอเมก้า 3และ6),แพนโทคริน แร่ธาตุ เช่นแคลเซี่ยม,แมงกานิส,แมกนีเซียม, สังกะสี,ทองแดง,เหล็ก,ซีลิเนียม ฯลฯ และสำคัญที่สุดคือ สาร IGF 1 สรรพคุณ : - บำรุงไต กระดูก เลือด ปอด กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อสมอง - เพิ่มระบบภูมิต้านทานโรค ใช้เป็นยาต้านมะเร็ง ต้านเนื้องอก - ช่วยเพิ่มสมรรถภาพของร่างกาย รักษาอาการอ่อนเพลีย - รักษาโรคไขข้ออักเสบ รูมาตอยด์ เก๊าต์ กระดูกพรุน - เสริมความเป็นหนุ่น สาว รักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพ กระตุ้น ทำให้เพิ่มระดับฮอร์โมนอิสโตรเยน และเทสเตอโรน


ใบตรวจสอบสารพิษในโหย่งเหิงที่ศูนย์พิษวิทยา ศิริราชพยาบาล : ไม่มีสารพิษใดๆปนเปื้อน

แนะนำวิธีรับประทานโหย่งเหิง

ขวดเล็กราคาสมาชิก 700 บาท / ขวดกลาง 1450 บาท / ขวดใหญ่ 2700 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น